Ukřižování

Tuto knihu bych dal jako povinnou četbu…

V těchto dnech si připomínáme události, které vedli k podepsání Mnichovské dohody. O nás bez nás rozhodli velké mocnosti toužící po mírovém řešení situace. Tyto mocnosti však byly slepé proti jednání rodící se Třetí říše. Druhá světová válka nebyla jen vinou vedení Německa, ale i nečinností či naivitou politiků jiných států, v čele s Anglií a Francií, které na konci celé Československé agonie nechali náš národ bez pomoci a raději jej prodali za vidinu míru v Evropě.

Sydney Morrell, zpravodaj anglického tisku z vlastní zkušenosti a dojmů popisuje svoje půlroční působení v Československu, prakticky až do zabrání Sudet. Autor se touto reportážní knihou snažil osvětlit skutečný stav věcí v Československu Anglickým občanům, kteří byli masírováni Německou propagandou o tom, jaká zvěrstva Češi páchají.

Kniha je i dnes naprosto skvělou volbou pro všechny, kteří se chtějí dozvědět o skutečném stavu v naší zemi před Mnichovem 1938. Autor totiž velmi živě a sugestivně popisuje všechny události, jimiž byl svědkem nebo k nim dorazil nedlouho poté. Ukazuje též, že i přes Českou názorovou roztříštěnost, existuje tu soudržnost a odhodlání občanů bránit svou vlast. Morrell vyrážel z Prahy do všech míst po celé republice, aby pravdivě popsal situaci. V pozdější fázi se dokázal vcítit do tragédie jednoho malého národa, jenž byl zrazen a sám, podle událostí, vytušil, že celé toto divadlo bylo jen předehra k něčemu velkému. Dnes již víme, že ke 2. Světové válce.

Tuto knihu bych osobně zvolil za četbu povinnou, protože v současné době se minulost opět začíná překrucovat a paměť národa pomalu mizí. Současný stav začíná připomínat Orwella a jeho: „Kdo ovládá přítomnost, ovládá i minulost…“

{jcomments on}

Sdílejte tento článek